FS CVUT
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 166 07 Praha 6, Technická 4, tel: 224 351 111, fax: 224 310 292
ČVUT > FS
[ English version[ Verze pro tisk ]


Děkan fakulty vyhlašuje 3. kolo pro podání přihlášek ke studiu na FS ČVUT v Praze pouze pro uchazeče, kteří konají maturitu v srpnu/září 2014.

 

Harmonogram 3. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2014/2015 je dostupný zde.

 

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě strojní ČVUT je dostupný zde .

 

Podmínky pro přijetí ke studiu k nahlédnutí zde.

 

Přihláška pro uchazeče o studium na FS ČVUT v Praze je dostupná zde.18. 08.- 22. 8. 2014

Pondělí / Monday

9 - 11

Úterý / Tuesday

9 - 11

Středa / Wednesday

9 - 11

Čtvrtek / Thursday

DEN BEZ ÚŘEDNÍCH HODIN / NO OFFICE HOURS

Pátek / Friday

9 - 11


PLATNÉ OD 25. 8. 2014 / VALID FROM 25. 8. 2014

Pondělí / Monday

    —

13.00 - 15.00

Úterý / Tuesday

8.30 - 11.00

    —

Středa / Wednesday

8.30 - 11.00

13.00 - 15.00

Čtvrtek / Thursday

DEN BEZ ÚŘEDNÍCH HODIN / NO OFFICE HOURS

Pátek / Friday

8.30 - 11.00

    —Na této stránce naleznete užitečné informace, které vám pomohou při návštěvě naší fakulty. Jsou zde například informace o tom, kde leží jednotlivé budovy FS a jak se tam dostanete.

 Na adrese https://forum.fs.cvut.cz/ je k dispozici diskusní fórum, kde mohou studenti a zaměstnanci FS vyjádřit svůj názor k různým tématům. Například zde můžete komunikovat se zástupci AS a poukázat na problémy které vás trápí.http://www.facebook.com/Strojarna.cz

Aktuality

Pondělí 11. of srpen 2014 Tým formule obhájil 2. místo v Hradci

Tým formule student CTU Cartech vybojoval 2. místo v celkovém pořadí v českém závodě studentských formulí konaném v Hradci Králové. Tým dominoval v disciplínách Akcelerace a Skid-Pad, v ostatních dynamických disciplínách vybojoval pódium. V hlavním závodě Endurance tým zajel shodný nejrychlejší čas ...

[více]
Pondělí 28. of červenec 2014 Imatrikulace 1. ročníku bakalářského studia

Imatrikulace nově zapsaných studentů bakalářských studijních programů proběhne 1. října 2014 od 8.00 (TZSI) a od 9.30 (STR+VES+kombinovaná forma) v T4:D2-256. Od 11.00 se ve stejné posluchárně koná setkání s pedagogickým proděkanem doc. Řezníčkem, kde zodpoví dotazy ohledně studia na VŠ....

[více]
Pondělí 28. of červenec 2014 Zápis do CŽV

Zápisy do CŽV budou probíhat v týdnu od 18. 8. do 22. 8. 2014 od 9 do 10.45 na Oddělení studijním FS ČVUT v Praze.

[více]

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze vyhlašuje 20. ročník soutěže o nejlepší diplomové práce magisterských studijních programů Fakulty strojní,obhájené v období leden - září 2014. Přihlášky se podávají počínaje dnem úspěšného obhájení diplomové práce, nejpozději však do pátku 5. září 2014....

[více]

V záložce "Zájemci o studium" byly zveřejněny výsledky základního i výběrového testu z matematiky, které se konaly dne 18. června 2014.

[více]

V aktuálně zveřejněném oborovém hodnocení QS World University Rankings, ve kterém bylo hodnoceno 3000 univerzit z celého světa, došlo ke zlepšení postavení ČVUT oproti minulým rokům v oblasti „Mechanical Engineering“, kde je nyní ČVUT hodnoceno na 101. – 150. místě, a v oblasti „Electrical Engineeri...

[více]

Autorům nejlepších studentských prací z oborů energetika, strojírenství, stavebnictví a ekologie se i letos otevírá možnost prezentace a ocenění své práce před odbornou porotou v tradiční celostátní soutěži ČEEP 2013. Na úspěšné studenty čeká letos 130 000 Kč! Pro více informací navštivte web organi...

Kategorie: Studenti
[více]

archiv aktualit

 přidejte aktualitu