FS CVUT
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 166 07 Praha 6, Technická 4, tel: 224 351 111, fax: 224 310 292
ČVUT > FS
[ English version[ Verze pro tisk ]


Děkan fakulty vyhlašuje 3. kolo pro podání přihlášek ke studiu na FS ČVUT v Praze pouze pro uchazeče, kteří konají maturitu v srpnu/září 2014.

 

Harmonogram 3. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2014/2015 je dostupný zde.

 

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě strojní ČVUT je dostupný zde .

 

Podmínky pro přijetí ke studiu k nahlédnutí zde.

 

Přihláška pro uchazeče o studium na FS ČVUT v Praze je dostupná zde.PLATNÉ OD 25. 8. 2014 / VALID FROM 25. 8. 2014

Pondělí / Monday

    —

13.00 - 15.00

Úterý / Tuesday

8.30 - 11.00

    —

Středa / Wednesday

8.30 - 11.00

13.00 - 15.00

Čtvrtek / Thursday

DEN BEZ ÚŘEDNÍCH HODIN / NO OFFICE HOURS

Pátek / Friday

8.30 - 11.00

    —Na této stránce naleznete užitečné informace, které vám pomohou při návštěvě naší fakulty. Jsou zde například informace o tom, kde leží jednotlivé budovy FS a jak se tam dostanete.

 Na adrese https://forum.fs.cvut.cz/ je k dispozici diskusní fórum, kde mohou studenti a zaměstnanci FS vyjádřit svůj názor k různým tématům. Například zde můžete komunikovat se zástupci AS a poukázat na problémy které vás trápí.http://www.facebook.com/Strojarna.cz

Aktuality

České vysoké učení technické v Praze se letos poprvé zapojuje do Noci vědců. Jde o projekt Evropské komise, jehož posláním je popularizace vědy a techniky. Má podobu dvou stovek festivalů vědy po celé Evropě. V loňském roce Noc vědců v ČR navštívilo 31 tisíc lidí, letos je, vzhledem k výrazně vyšším...

[více]

Děkan fakulty strojní ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na podzimní koncert.

Účinkuje Lubomír Brabec a Karolína Žmolíková

Program koncertu najdete zde.
Koncert se koná v středu 15. října 2014 od 19.30 hodin v Betlémské ka...

Kategorie: Studenti, Zaměstnanci
[více]
Pondělí 28. of červenec 2014 Promoce

Promoce absolventů FS ČVUT v Praze proběhnou ve dnech 15. až 17. října 2014 v Betlémské kapli v Praze 1.

Kategorie: Studenti
[více]
Pondělí 28. of červenec 2014 Promoce

Promoce absolventů FS ČVUT v Praze proběhnou ve dnech 15. až 17. října 2014 v Betlémské kapli v Praze 1.

Kategorie: Studenti
[více]
Pondělí 28. of červenec 2014 Imatrikulace 1. ročníku bakalářského studia

Imatrikulace nově zapsaných studentů bakalářských studijních programů proběhne 1. října 2014 od 8.00 (TZSI) a od 9.30 (STR+VES+kombinovaná forma) v T4:D2-256. Od 11.00 se ve stejné posluchárně koná setkání s pedagogickým proděkanem doc. Řezníčkem, kde zodpoví dotazy ohledně studia na VŠ....

[více]

V aktuálně zveřejněném oborovém hodnocení QS World University Rankings, ve kterém bylo hodnoceno 3000 univerzit z celého světa, došlo ke zlepšení postavení ČVUT oproti minulým rokům v oblasti „Mechanical Engineering“, kde je nyní ČVUT hodnoceno na 101. – 150. místě, a v oblasti „Electrical Engineeri...

[více]

Autorům nejlepších studentských prací z oborů energetika, strojírenství, stavebnictví a ekologie se i letos otevírá možnost prezentace a ocenění své práce před odbornou porotou v tradiční celostátní soutěži ČEEP 2013. Na úspěšné studenty čeká letos 130 000 Kč! Pro více informací navštivte web organi...

Kategorie: Studenti
[více]

archiv aktualit

 přidejte aktualitu