Josef Božek: O centru
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka
166 07 Praha 6, Technická 4, tel: 224 352 504, fax: 224 352 500
 
[ English version[ Verze pro tisk ]

O centru

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka získalo vysokou mezinárodní prestiž jako vedoucí česká výzkumná společnost zaměřená na automobilovou techniku. V centru jsou sdruženi výzkumní pracovníci a postgraduální studenti těchto institucí:


Fakulta strojní a fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze
Fakulta strojní Technické university v Liberci
Fakulta strojní Vysokého učení technického v Brně
Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Ricardo Prague
TÜV – UVMV

Hlavním zaměřením Výzkumného centra Josefa Božka je výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla. Výzkum motorů je zaměřen na termodynamiku, vnitřní aerodynamiku, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použití konvenčních i nově se objevujících technologií, snižování a následnou úpravu emisí, inteligentní systémy řízení motorů, dynamiku motorů a pevnost skupin aplikovanou na optimalizaci konstrukce.

 

Centrum dále provádí výzkum a vývoj v oblasti konstrukce vozidlových převodovek a optimalizace přenosu síly (mechanický, hydraulický a elektrický přenos), konstrukce odpružení vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení), aerodynamiky karosérie a pasivní bezpečnosti.

 

Centrum je oficiálním partnerem Gamma Technologies, Inc., vedoucím výrobcem speciálního simulačního softwaru.

 

Vazby mezi rozdílnými obory v centru přinášejí plodnou mezioborovou spolupráci, ktará je důležitá pro budoucí vývoj vozidel a pro výchovu výzkumných pracovníků.

 

Výzkumné centrum Josefa Božka pravidelně prezentuje výsledky své práce na světových kongresech (jako například SAE World Congress v Detroitu) a ve vlastním recenzovaném časopise MECCA (Middle European Journal for Construction of Cars).

 

Vedle výzkumné a vývojové činnosti centrum zajišťuje ve spolupráci s vysokými školami ENSIETA (Brest, Francie) a HAN University (Arnhem, Nizozemí) dvouletý mezinárodní kurz "Master in Automotive Engineering".

 

Centrum je spojeno s automobilovým a motorářským průmyslem prostřednictvím Rady centra, ve které jsou zastoupeni výrobci z oboru a zástupci dalších výzkumných a vývojových firem (např. Mercedes-Benz Engineering, Škoda Auto, ČZ Strakonice a další).

 

Centrum je zapojeno jako partner v několika evropských integrovaných projektech 6. rámcového programu EU (NICE, GREEN a Roads2HYCOM). Centrum je členem European Automotive Research Partners Association (EARPA).


Aktuálně


Čtvrtek 16. of květen 2013Volná místa

Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility

na ČVUT v Praze

[více]